Digitalisering en de zorg:

Een kantelpunt
Intro tekst

Bron: KPN

Door corona leerde Nederland dat zorg op afstand heel goed mogelijk is. Dat het voor veel patiënten én zorgverleners zelfs een uitkomst is. Digitaliseerde de zorg voor de coronaperiode al, in de maanden na de uitbraak versnelde dit enorm. De zorg bereikte een ‘tipping point’: een kantelpunt, waarin een zodanig grote groep de digitalisering omarmde, dat de sector het punt passeerde waarna terugkeer naar ‘het oude’ eigenlijk niet meer mogelijk was. Een onomkeerbare verandering dus, die de zorg blijvend vooruit kan helpen.

Inhoud

In juni 2020 onderzocht KPN de inzet van digitale middelen tijdens de coronaperiode. Daarvoor sprak KPN met bestuurders van kleine en grote instellingen en zorgverleners zelf, uit de 1e en uit de 2e lijn. Opvallend was dat bijna alle deelnemers de meerwaarde van online consulten (uiteindelijk) zagen. En dat het goed werkte, soms beter dan een fysiek consult – bijvoorbeeld voor cliënten die een prikkelarme omgeving nodig hebben.

Ook waren zorgverleners enthousiast over de saamhorigheid die loskwam: collega’s werkten intensief samen en hielpen elkaar. Zowel om de toevloed aan coronagerelateerde zorg aan te kunnen, als praktisch, bij de opzet van online consulten. Online collegiaal overleg werd veel en graag gebruikt. En dat blijft, stelden meerdere deelnemers. Naast beeldbellen – voor patiënt- en collegiaal overleg – noemden de deelnemers aan ons onderzoek behandelmodules en elektronische patiëntdossiers als andere voorbeelden van digitalisering. Toch blijven dergelijke initiatieven wel kleinschalig, met alle afbreukrisico’s van dien.

Maar ook zijn er nog gesignaleerde drempels. Er zijn systemen die goed werken in de zorg, maar die vereisen wel dat de hele keten ermee werkt. Lang niet alle patiënten hebben de benodigde apparatuur, de toegang of de vaardigheden om te beeldbellen.

Dat digitalisering nu echt doorzet, is dus onafwendbaar. VST helpt u graag bij de digitale transformatie in uw organisatie.